Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży

             W ramach realizacji  „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” na terenie Polski przeprowadzono badania ankietowe wśród kobiet na oddziałach położniczo –noworodkowych. Opracowany  raport jest wynikiem analizy danych uzyskanych w toku ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych na przełomie lutego i marca br. Tegoroczne badanie było powtórzeniem ogólnopolskiego badania z roku 2013 i pozwala ocenić stan zdrowia położnic, poziom ich wiedzy i zachowań prozdrowotnych na przestrzeni lat 2013-2017.

Zachęcam do zapoznania się z wynikami badań  oraz wykorzystania ich w pracy zawodowej .

Raport - zachowania zdrowotne kobiet 2017

 

17 maja 2017


Czytaj więcej o: Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży

KONKURS „Mały ekspert ds. lekkiego tornistra”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach informuje, że Fundacja ROSA organizuje w ramach projektu „ Lekki Tornister” konkurs fotograficzny.

16 maja 2017


Czytaj więcej o: KONKURS „Mały ekspert ds. lekkiego tornistra”

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów i zainteresowanych kobiet

informujemy, że bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat

będą wykonywane w mammobusie w Szamotułach – 19 maja 2017 roku  

przy Centrum Sportu ( od strony Banku SGB) ul. Sportowa 6.

 

 

9 maja 2017


Czytaj więcej o: PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

Zapobieganie zakażeniom HCV

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uprzejmie informuję, iż z dniem 31 marca 2017 r. zakończyła się realizacja projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia, w czasie którego Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Liderem Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH zrealizowała Projekt 5 „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” oraz uczestniczyła w Kampanii Społecznej „HCV Jestem Świadom”.

19 kwietnia 2017


Czytaj więcej o: Zapobieganie zakażeniom HCV

Szkolenie w Areszcie Śledczym w Szamotułach

 

Realizując cele opracowanego przez Ministra Zdrowia Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014 – 2018, przedstawiciele pionu oświaty zdrowotnej i promocji Zdrowia PSSE w Szamotułach w dniu 23 marca 2017 roku przeprowadzili szkolenie w Areszcie Śledczym w Szamotułach.

12 kwietnia 2017


Czytaj więcej o: Szkolenie w Areszcie Śledczym w Szamotułach

Lider Ochrony Zdrowia

Szanowni Państwo,


z przyjemnością informuję, że Kapituła 11. edycji Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia przyznała Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu - Markowi Posobkiewiczowi tytuł Srebrnego Lidera w kategorii Promocja Zdrowia i Profilaktyka.

Główny Inspektor Sanitarny nagrodę dedykował wszystkim Pracownikom pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

12 kwietnia 2017


Czytaj więcej o: Lider Ochrony Zdrowia

Jak rozmawiać z młodzieżą na temat używek?

Jak rozmawiać z młodzieżą na temat używek?

 

W związku z zakończeniem kampanii realizowanej w ramach Projektu KIK/68 „Melanż. Oczekiwania vs Rzeczywistość”, Główny Inspektorat Sanitarny przygotował do wykorzystania scenariusz lekcji „Jak rozmawiać z młodzieżą na temat używek?” oraz link do prezentacji przygotowanej jako materiał pomocniczy do scenariusza, w którą zostały wkomponowane spoty kampanijne.

 

12 kwietnia 2017


Czytaj więcej o: Jak rozmawiać z młodzieżą na temat używek?

Raport z ewaluacji programu ARS

Rozwiązanie konkursu pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

Rozwiązanie konkursu

pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

  

            W dniu 10 kwietnia 2017 roku na posiedzeniu Komisji Konkursowej dokonano otwarcia i oceny nadesłanych przez uczniów klas V szkól podstawowych prac konkursowych. Zadaniem konkursowym było opracowanie rebusu o tematyce antytytoniowej. Na etap powiatowy przysłano 12 prac konkursowych.

12 kwietnia 2017


Czytaj więcej o: Rozwiązanie konkursu pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

Oferta szkoleniowa Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE”

Oferta szkoleniowa

 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleniową Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE”. Najbliższe szkolenie zaplanowano w terminie  29 maj – 1 czerwie 2017 r.

 

10 kwietnia 2017


Czytaj więcej o: Oferta szkoleniowa Krajowego Centrum ds. AIDS oraz Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE”